FAQ

Всяка финансираща програма е насочена към определен сектор в икономиката. Компаниите се финансират от различни източници, в зависимост от тяхната основна дейност и инвестиционните им намерения. За да отговорим на въпроса Ви, трябва точно да определим профила, на който отговаря дружеството Ви. Не се колебайте да ни изпратите запитване чрез контактната форма. Моля приложете достатъчно информация за да Ви бъдем полезни. 

Всяка финасираща програма предоставя информация на своята интернет страница. Актуална информация за текущите процедури, които предоставят възможности за финансиране бихте могли да откриете на страниците, през които обичайно се подават проектните предложения. Например:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Groups

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_en

https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Active

Други /в зависимост от типа на инвестицията/

Бихте могли да получите голям набор справочна информация от портали, поддържани от държавната администрация:

https://eumis2020.government.bg/

https://eufunds.bg/bg

както и на нашата страница. През новия програмен период (2021 – 2027) ще се постараем да Ви бъдем полезни както с информация, така и с полезни съвети.

Как можем да Ви бъдем полезни?

Можете да се свържете с нас на посочените адрес, телефон и е-мейл..