Услуги

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ФИНАНСИРАНЕ

– анализ на инвестиционните намерения на фирмата

– текущи консултации, свързани с бизнес – планирането на дружеството

– изготвяне на бизнес – планове, стратегии и анализи

read more
ОБУЧЕНИЯ

– подготовка и провеждане на обучения

– обучения за работа в системата ИСУН 2020

– други обучения

read more
ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

– Подготовка и управление на проекти

– Подготовка на процедури за избор на изпълнител

read more
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА

– финансиране на бизнеса

– подготовка на документи и посредничество

– посредничество

read more

Може да се свържете с нас по е-мейл телефон или да заповядате в нашия офис в работно време.

Консултантска къща Решения е Вашият правилен избор!