ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

  • – Подготовка и управление на проекти, финансирани със средства от ЕС и/или друго финансиране. Услугата включва комплексно обслужване на клиента – от анализ на желаната инвестиция и разработване на проектно предложение/бизнес-план до финалното му отчитане и получаване средствата, предвидени в бюджета на проекта

    – Подготовка на процедури за избор на изпълнител по реда на ПМС №160/2016г.

Може да се свържете с нас по е-мейл телефон или да заповядате в нашия офис в работно време.

Търсите партньор за вашите проекти