СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА

  • анализ на инвестиционните намерения на фирмата (включва анализ на финасовото състояние на дружеството и средата, в която оперира, SWAT анализ, анализ на пазара);
  • текущи консултации, свързани с бизнес – планирането на дружеството;
  • изготвяне на бизнес – планове, стратегии и анализи, свързани с оперативната дейност на фирмите.
  •  

Може да се свържете с нас по е-мейл телефон или да заповядате в нашия офис в работно време.

Търсите партньор за вашите проекти