ОБУЧЕНИЯ

  • подготовка и провеждане на обучения /индивидуални и на цели екипи/ за управление, отчитане и мониторинг на проекти, финансирани със средства от Оперативните програми на ЕС;

  • обучения за работа в системата ИСУН 2020, в т.ч. функционалности за кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани със средства от Оперативните програми и ПРСР 2014-2020;

  • други обучения, свързани с процеса по подготовка и управление на проекти.

Може да се свържете с нас по е-мейл телефон или да заповядате в нашия офис в работно време.

Търсите партньор за вашите проекти