Обявена процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

ВАЖНО: Началната дата, от която проектните предложения ще могат да се подават, е 16:30 часа на 22.07.2022 г.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.09.2022 г.

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Общият бюджет по процедурата е 260 000 000 лв.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.09.2022 г.

Четете още