Обявена процедура за кандидатстване BG-RRP-3.008 – Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

Краен срок за кандидатстване: 03.10.2023 г. 16:30 ч.

 

Процедурата е пряко насочена към насърчаване на инвестициите в кръгови решения за намаляване на ресурсния отпечатък чрез прилагане на технологии за рециклиране и оползотворяване на отпадъци, увеличаване използването на ресурси на биологична основа, ограничаване употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, удължаване на жизнения цикъл на продуктите и други методи, осигуряващи създаването на стойност въз основа на кръгови модели за производство и потребление.

Всички детайли по процедурата са поместени в резюмето, което можете да изтеглите от тук:

BG-RRP-3.008 Кръгова икономика – резюме

Четете още