Oбществено обсъждане на процедура BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1

Oбществено обсъждане на процедура BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1

Процедурата се състои от два компонента – Компонент 1: за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване; Компонент 2: за закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

На 22.12.2022г. Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедура, с която българските домакинства могат да се възползват от финансиране за изграждане на фотоволтаични системи.

Допустими кандидати са всички физически лица, български граждани, граждани на друга държава член на Европейския съюз или граждани на трета държава със статут на постоянно пребиваващи в Република България, обитаващи собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Жилището, с което се кандидатства, трябва да е основно на кандидата и да се заменя неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.).

Целта на процедурата е да се насърчи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на домакинствата чрез достъп до финансиране за купуване на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи.

Процедурата се състои от два компонента – Компонент 1 за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и Компонент 2 за закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение по Компонент 1 е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв., и до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева по Компонент 2.

Очаква се старта на процедурата да бъде даден през месец февруари 2023г.

Четете още